Aanmelden

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool?

Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 worden uitgenodigd hun kind aan te melden.

Aanmelden

U mag uw kind op elke deelnemende basisschool in Amstelveen of Ouderkerk aanmelden; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet-voorrangsscholen zijn. Aanmelden voor een basisschool kan alleen door het aanmeldformulier in te leveren op de school van uw eerste voorkeur.

 • Controleer de voorgedrukte gegevens van uw kind (voor- en achternaam, adres, geboortedatum). Als er fouten in staan, corrigeer deze dan op het formulier.
 • Vul minimaal vier scholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer één, uw volgende voorkeur op nummer twee, enzovoort.
 • Vul het formulier volledig in en onderteken ter afronding.
 • Lever het aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in.
 • De sluitingsdatum hangt af van de geboortedatum van uw kind.

Sluitingsdata aanmeldingen

Geboortedatum kind Sluitingsdatum
1 september 2020 t/m 31 december 2020 t/m 23 januari 2024
1 januari 2021 t/m 30 april 2021 t/m 30 mei 2024
1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021 t/m 3 oktober 2024

Na inleveren van het aanmeldformulier ontvangt u per mail binnen tien werkdagen een bewijs van de aanmelding. Controleer dit bewijs. Als hier een fout in staat of u wilt de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen, neem dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk op de sluitingsdatum contact op met de school.


Heeft u geen aanmeldformulier?

Een aanmeldformulier is bij de scholen en de helpdesk verkrijgbaar.
Deze kunt u ook hier op de site vinden (documenten).

Altijd aanmelden!
Elk kind dat geboren is tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 kan vanaf eind september 2023 op een basisschool worden aangemeld.Op welke scholen heeft uw kind voorrang?

Elk kind dat woont in Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel heeft voorrang op de 4 dichtstbijzijnde scholen. Ga naar de Kaartviewer van de gemeente om te zien welke scholen dit zijn.
Vul linksboven uw woonadres in waarna rechts van de kaart de scholen op afstand getoond worden. Bij Bijzonderheden (onder elke school) vindt u de vermelding of deze school wel/geen voorrangsschool is.

Ouderkerk aan de Amstel
Vult u op de Kaartviewer een woonadres in Ouderkerk in (1191..) dan krijgt u geen selectie van scholen te zien op afstand.
Alle kinderen woonachtig in Ouderkerk aan de Amstel (gemeente Ouder-Amstel) hebben voorrang op de Amstelschool, Jan Hekmanschool en Het Kofschip in Ouderkerk en op Brede school De Omnibus in Amstelveen. 

Zit er al een oudere broer/zus op school?
Ook als u al een ouder kind op de school van uw voorkeur heeft, is het noodzakelijk het jongere kind op deze school aan te melden. In dit geval hoeft u op het aanmeldformulier geen andere scholen van voorkeur op te geven.


Bent u in het bezit van een schriftelijke toezegging voor een plaats?

Mogelijk heeft de school u in het verleden een plaats toegezegd waarvoor u in bezit bent van een schriftelijke toezegging. In dat geval is het ook noodzakelijk uw kind opnieuw aan te melden. Lever bij de school van uw eerste voorkeur het aanmeldformulier en een kopie van deze toezegging in. De uiterste data vindt u hieronder. Alleen daarna bent u verzekerd van een plaats op deze school.

Sluitingsdata schriftelijke toezegging

Geboortedatum kind Sluitingsdatum
1 september 2020 t/m 31 december 2020 t/m 7 december 2023
1 januari 2021 t/m 30 april 2021 t/m 24 januari 2024
1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021 t/m 28 maart 2024

Veelgestelde vragen

2. Vragen over aanmelden

Wanneer is een adresbewijs nodig?

Wanneer u geen gebruik maakt van het toegestuurde aanmeldformulier (waarop de gegevens van uw kind staan voorgedrukt) óf als het voorgedrukte woonadres veranderd is, zal een adresbewijs bij het aanmeldformulier aangeleverd moeten worden. Zonder een geldig adresbewijs heeft uw kind niet alleen geen voorrangsscholen, maar komt het bij de plaatsing pas aan de beurt nadat alle kinderen die in Amstelveen en Ouderkerk wonen, zijn geplaatst.

Onder een geldig adresbewijs wordt verstaan:

 • Huur- of koopcontract (van belang om aan te tonen dat men is/gaat verhuizen);
 • Inschrijving PSZ / KDV;
 • Brief consultatiebureau of GGD;
 • Uittreksel BRP (voorheen GBA);
 • Kinderbijslagpapieren;
 • Kinderopvangtoeslagpapieren.
Waarom is aan mijn Bewijs van Aanmelding een 2de lijstje van scholen toegevoegd?

Bij de verwerking van uw aanmeldformulier is vanuit de applicatie automatisch een tweede lijstje scholen toegevoegd aan dit Bewijs van Aanmelding; deze bestaat uit de voorrangsscholen die de ouders niet hebben opgegeven. De niet opgegeven voorrangsscholen staan in volgorde van afstand vanaf het woonadres. Bij de plaatsing wordt dit tweede lijstje alleen gebruikt als een kind niet op de opgegeven voorkeursscholen geplaatst kan worden.
U kan de volgorde van de toegevoegde scholen tot de sluitingsdatum bij de school van aanmelding, uw school van 1ste voorkeur, wijzigen.

Heeft u na het inleveren van het aanmeldformulier geen Bewijs van Aanmelding ontvangen?

Check altijd uw spam of ongewenste mail; mogelijk is het Bewijs van de Aanmelding hier terecht gekomen. Wanneer u 10 werkdagen na het inleveren van het aanmeldformulier geen Bewijs van Aanmelding heeft ontvangen, neem dan zo snel mogelijk maar uiterlijk op de sluitingsdatum, contact op met de school. 

Is een Bewijs van de Aanmelding belangrijk?

Ja. Na ontvangst van uw aanmeldformulier verwerkt de school de aanmelding van uw kind in de applicatie. Binnen 10 werkdagen ontvangt u hiervan per mail een bevestiging in de vorm van een Bewijs van Aanmelding. Controleer dit bewijs. Als hier een fout in staat of u wilt de volgorde van de voorkeurscholen of het lijstje van de toegevoegde scholen wijzigen, neem dan zo snel mogelijk maar uiterlijk op de sluitingsdatum, contact op met de school. 

Wat doet de school na ontvangst van een aanmeldformulier?

Na ontvangst van het aanmeldformulier controleert de school:

 • of alle gegevens zijn ingevuld;
 • of ouders het voorgedrukte adres opgegeven hebben of handmatig een adres ingevuld hebben (wanneer ouders geen gebruik maken van het voorgedrukte adres, hebben zij een adresbewijs getoond [om recht op voorrang te krijgen]);
 • of het klopt dat er een oudere broer of zus op school zit;
 • of het klopt dat ouders aangeven te beschikken over een schriftelijk bewijs van een toegezegde plaats.

De school verwerkt de gegevens van het aanmeldformulier in de applicatie ScholenringAmstelveen-Ouderkerk. Aansluitend stuurt de school de ouders vanuit de applicatie per mail het bewijs van de aanmelding.

Kan ik mijn aanmelding nog wijzigen?

Ja. Tot op de sluitingsdatum kunnen ouders de aanmelding wijzigen bij de school waar zij hun kind hebben aangemeld. Hierbij kan het gaan om:

 • De school van eerste voorkeur blijft ongewijzigd; ouders willen bijvoorbeeld de volgorde van de overige scholen veranderen.
  Bij de school van uw eerste voorkeur kunt u uw wijziging (bij voorkeur schriftelijk) doorgegeven. Zodra de school uw wijziging heeft verwerkt, ontvangt u een nieuw Bewijs van Aanmelding.
 • De school van aanmelding (uw eerste voorkeursschool) wilt u wijzigen.
  Aangezien kinderen maar op één school tegelijk aangemeld kunnen zijn, zal u eerst de eerdere aanmelding moeten annuleren. Dit kan door het ingeleverde aanmeldformulier bij de school op te halen of de school schriftelijk verzoeken de aanmelding te verwijderen.
  LET OP: Pas daarna kunt u uw kind opnieuw aanmelden op een andere school .
Wat zijn niet-gekozen voorrangsscholen?

Elk kind krijgt voorrang op de 4 dichtstbijzijnde scholen. De voorrangsscholen die ouders niet hebben opgeven op het aanmeldformulier, worden in een 2e lijstje automatisch (in volgorde van afstand tot het woonadres) aan de aanmelding op het Bewijs van Aanmelding toegevoegd. Ouders kunnen de volgorde van deze scholen tot de sluitingsdatum wijzigen, door contact op te nemen met de school waar zij hun kind hebben aangemeld.
Pas wanneer een kind niet geplaatst kan worden op één van de opgegeven voorkeursscholen, zal dit 2e lijstje worden gebruikt en wordt een kind geplaatst op één van de niet opgegeven voorrangsscholen (onder de voorwaarde dat hier nog plaatsen zijn).

Kunnen kinderen op meerdere scholen worden aangemeld?

Nee. Aanmelden kan slechts op één school in Amstelveen of Ouderkerk, de school van eerste voorkeur. Op het aanmeldformulier wordt ouders verzocht in volgorde meerdere scholen van voorkeur op te geven.

Hoe moet ik een meerling aanmelden?

U ontvangt voor elk kind een aanmeldformulier. Lever per kind een aanmeldformulier bij de school van uw eerste voorkeur in en noteer dat u een meerling aanmeldt onder het veld ‘opmerkingen’. Meerlingen worden in de applicatie tezamen verwerkt, waardoor zij bij de plaatsing altijd op dezelfde school geplaatst worden (voorwaarde is wel dat ouders dezelfde voorkeursscholen opgeven per kind; doen zij dat niet dan vervalt de gekoppelde plaatsing en worden de kinderen niet als meerling benaderd).

De school heeft mij eerder een plaats toegezegd. Kan ik hier aanspraak op maken?

Ja. Ouders die over een schriftelijk bewijs beschikken, waaruit blijkt dat de school voor hun kind vanaf de 4e verjaardag een plaats heeft gereserveerd, kunnen hier onder de volgende voorwaarden aanspraak op maken.

Deze ouders hebben een plaatsgarantie wanneer zij:

 • in bezit zijn van een schriftelijke toezegging van hun 1ste voorkeursschool;
 • hun kind volgens het nieuwe toelatingsbeleid aanmelden door op deze school het aanmeldformulier en een kopie van de schriftelijke toezegging in te leveren;
 • de schriftelijke toezegging tijdig verzilveren.


De uiterste data om een schriftelijke toezegging te verzilveren zijn eerder dan bij de aanmeldingen zonder toezegging (en uiteraard afhankelijk van de geboorteperiode waarin uw kind valt.)

Geboortedatum kindSluitingsdatum voor schriftelijke toezeggingen
1 september 2020 t/m 31 december 2020t/m 7 december 2023
1 januari 2021 t/m 30 april 2021t/m 24 januari 2024
1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021t/m 28 maart 2024

Na de genoemde data vervallen de toezeggingen, dus het recht op de plaatsgarantie.
Aansluitend na elke sluitingsdatum wordt geïnventariseerd hoeveel plekken nog beschikbaar zijn voor de andere kinderen uit deze geboorteperiode (die niet in bezit zijn van een schriftelijke toezegging). Kinderen die als gevolg van deze toezeggingen effectief minder voorrangsscholen hebben (één of meerdere zitten al vol), worden gecompenseerd d.m.v. extra voorrangsscholen. Hoeveel scholen dit zijn, is afhankelijk van het aantal voorrangsscholen die geheel gevuld zijn.

Heb ik meer kans als ik mijn kind snel aanmeld?

Nee. Het moment van aanmelden speelt tot aan de sluitingsdatum geen rol bij de plaatsing. Belangrijk is dat de aanmelding uiterlijk op de sluitingsdatum bij de school van 1e voorkeur binnen is (zie de Brochure onder documenten).

Er zit al een oudere broer/zus op de school; moet ik mijn kind toch aanmelden?

Ja. Alle toekomstige vierjarige kinderen geboren vanaf 1 september 2020 moeten aangemeld worden. Een kind dat een oudere broer of zus op de school heeft als het vier jaar wordt, heeft op deze school een plaatsgarantie (op voorwaarde dat het is aangemeld).
Door het jongere kind op tijd (voor de sluitingsdatum) aan te melden, weet de school hoeveel plaatsen voor jongere broertjes/zusjes vrijgehouden moeten worden.

Waarom is het verstandig meerdere voorkeuren op te geven?

Het is belangrijk om minimaal 4 scholen op te geven in volgorde van voorkeur. Uitzonderingen hierop zijn de kinderen waarvoor een plaatsgarantie geldt. Dit betreft:

 • een aanmelding van een kind dat een oudere broer of zus op de school heeft;
 • een aanmelding van een kind dat in bezit is van een schriftelijke toezegging van een plaats op de school.

Wanneer een kind op de eerste voorkeursschool wordt uitgeloot, komt het daarna op de eerstvolgende voorkeursschool in aanmerking voor een plaats (of na uitloting daar, bij de daaropvolgende voorkeursschool enz. enz.). Het opgegeven van meerdere scholen heeft geen invloed op de plaatsingskans op een school van hogere voorkeur. Bij de plaatsing wordt elk kind geplaatst op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Ouders die een beperkt aantal voorkeursscholen opgeven, lopen bij overaanmelding op de school/scholen van hun voorkeur het risico een plaats aangeboden te krijgen op een niet opgegeven voorrangsschool.

Wanneer is een aanmelding te laat?

Na ontvangst van de informatie en het aanmeldformulier heeft u enkele maanden de tijd om het aanmeldformulier in te leveren. De sluitingsdatum voor uw kind is afhankelijk van de geboortedatum.

Geboortedatum kindAanmeldperiode en sluitingsdatum
1 september 2020 t/m 31 december 2020 t/m 23 januari 2024
1 januari 2021 t/m 30 april 2021 t/m 30 mei 2024
1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021 t/m 3 oktober 2024


Enkele dagen na de sluitingsdatum vindt de stedelijke plaatsing plaats.
Ook na de sluitingsdatum kan u uw kind nog aanmelden. Dan kunt u alleen nog kiezen uit de scholen die na de stedelijke plaatsing nog plaatsen voor deze geboortegroep beschikbaar hebben.
Na de stedelijke plaatsing wordt de lijst van scholen met plaats gepubliceerd op deze website (zie documenten).

Ik heb geen aanmeldformulier? Kan ik mijn kind dan aanmelden?

Ja. U kunt een aanmeldformulier opvragen bij elke school en bij de helpdesk of downloaden van deze website (zie onder documenten).

Hoe meld ik mijn kind aan?

Ouders van kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 kunnen vanaf begin oktober 2023 hun kind aanmelden. U meldt uw kind aan door het aanmeldformulier bij de school van uw eerste voorkeur in te leveren.

Vul het (toegestuurde) aanmeldformulier volledig in. De school die u het meest geschikt vindt, zet u op nummer 1. De school die u daarna kiest, zet u op nummer 2, en zo verder.
Lever het formulier in bij de school van uw eerste voorkeur vóór de sluitingsdatum (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind; zie de data hieronder).

Geboortedatum kindAanmeldperiode en sluitingsdatum
1 september 2020 t/m 31 december 2020 t/m 23 januari 2024
1 januari 2021 t/m 30 april 2021 t/m 30 mei 2024
1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021 t/m 3 oktober 2024


De school van aanmelding stuurt u binnen 10 werkdagen een Bewijs van Aanmelding; controleer deze zorgvuldig en neem bij een fout, meteen contact op met de school.

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

Rond het 3e jaar van uw kind wordt de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Amstelveen en Ouderkerk’ samen met een aanmeldformulier toegestuurd. Jaarlijks eind september ontvangen ouders van kinderen die in het daaropvolgende schooljaar vier jaar worden (d.w.z. voor 12 geboortemaanden gerekend vanaf 1 september voorgaande jaar t/m 31 augustus opvolgende jaar) deze informatie. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld.

Wanneer uw kind is geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 ontvangt u uiterlijk begin oktober a.s. de brochure met de uitleg over het aanmelden, voorzien van het aanmeldformulier. Aanmelden kan door het aanmeldformulier voor de sluitingsdatum op de school van 1e voorkeur in te leveren.

Wanneer uw kind na 31 augustus 2021 geboren is, kunt uw kind nog niet aanmelden.
Rond de 3de verjaardag van uw kind ontvangt u in september de brochure met een aanmeldformulier.

Mijn kind is al 4 jaar of ouder, hoe kan ik hem/haar aanmelden?

Het Toelatingsbeleid is alleen van toepassing voor kinderen die nog geen 4 jaar zijn. Neem met de scholen zelf contact op en vraag naar de mogelijkheden voor een kennismaking en een plek.

Mijn kind spreekt geen Nederlands en is ouder dan 5,5 jaar. Hoe gaat de aanmelding voor deze kinderen?

Aanmelden van deze kinderen kan bij het Centraal Informatie Loket Amstelveen. Neem contact op met: Tel. 06 8228 8072 / E-mail: info@poamstelveen.nl
U kunt uw kind niet rechtstreeks bij een van de scholen in Amstelveen of Ouderkerk aanmelden.

Mijn kind spreekt geen Nederlands en is tussen de 4 en 5,5 jaar oud. Hoe kan ik hem/haar aanmelden?

Neem met (een van) de scholen in Amstelveen of Ouderkerk zelf contact op en vraag naar de mogelijkheden voor kennismaking en een plek. U bent aangewezen op de scholen die nog plek hebben. Uw kind hoeft niet (eerst) naar de Taalschool maar kan op de basisschool zelf starten.