De school heeft mij eerder een plaats toegezegd. Kan ik hier aanspraak op maken?

Ja. Ouders die over een schriftelijk bewijs beschikken, waaruit blijkt dat de school voor hun kind vanaf de 4e verjaardag een plaats heeft gereserveerd, kunnen hier onder de volgende voorwaarden aanspraak op maken.

Deze ouders hebben een plaatsgarantie wanneer zij:

  • in bezit zijn van een schriftelijke toezegging van hun 1ste voorkeursschool;
  • hun kind volgens het nieuwe toelatingsbeleid aanmelden door op deze school het aanmeldformulier en een kopie van de schriftelijke toezegging in te leveren;
  • de schriftelijke toezegging tijdig verzilveren.


De uiterste data om een schriftelijke toezegging te verzilveren zijn eerder dan bij de aanmeldingen zonder toezegging (en uiteraard afhankelijk van de geboorteperiode waarin uw kind valt.)

Geboortedatum kindSluitingsdatum voor schriftelijke toezeggingen
1 september 2020 t/m 31 december 2020t/m 7 december 2023
1 januari 2021 t/m 30 april 2021t/m 24 januari 2024
1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021t/m 28 maart 2024

Na de genoemde data vervallen de toezeggingen, dus het recht op de plaatsgarantie.
Aansluitend na elke sluitingsdatum wordt geïnventariseerd hoeveel plekken nog beschikbaar zijn voor de andere kinderen uit deze geboorteperiode (die niet in bezit zijn van een schriftelijke toezegging). Kinderen die als gevolg van deze toezeggingen effectief minder voorrangsscholen hebben (één of meerdere zitten al vol), worden gecompenseerd d.m.v. extra voorrangsscholen. Hoeveel scholen dit zijn, is afhankelijk van het aantal voorrangsscholen die geheel gevuld zijn.