Hoe en wanneer wordt bekend gemaakt waar mijn kind is geplaatst?

Ongeveer 2 weken na de sluitingsdatum van het inleveren van het aanmeldformulier vindt de centrale plaatsing plaats van alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode geboren zijn.
Na afloop van deze gemeenschappelijke plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind een plaats is toegewezen.

In deze plaatsingsbrief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan deze school moet bevestigen dat u van de voor hun kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken.