Hoe gaat het plaatsen van kinderen onder het toelatingsbeleid?

Voor het toedelen van de beschikbare plaatsen op alle scholen komen de kinderen in aanmerking die op tijd zijn aangemeld; deze kinderen staan geregistreerd in een applicatie. De plaatsing verloopt per geboortegroep (van vier maanden) op alle 23 basisscholen van de vijf schoolbesturen gelijktijdig en geautomatiseerd volgens de vastgestelde criteria en werkwijze. Ouders weten minimaal vijf maanden voor de 4de verjaardag van hun kind op welke school zij een plaats hebben.

Bij het toewijzen van de plaatsen is leidend:

  1. Kinderen in gelijke omstandigheden hebben een gelijke kans op een plaats;
  2. Een kind dat voldoet aan één of meer voorrangsregels, gaat vóór op een kind zonder voorrang;
  3. De volgorde van de door de ouders opgegeven scholen van voorkeur wordt strikt gevolgd;
  4. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur of, indien van toepassing, de hoogst mogelijke voorrangsschool van de toegevoegde lijst.

Uw kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plaats aangeboden.
Als op de school van uw eerste voorkeur voldoende plaats is, krijgt uw kind daar een plaats.
Kinderen die een oudere broer of zus op school hebben worden altijd geplaatst (mist zij zijn aangemeld).

Een kind dat niet op de school van uw eerste voorkeur kan worden geplaatst, wordt op basis van beschikbaarheid op de tweede, of als daar geen plaats is, op de derde of volgende opgegeven voorkeur geplaatst.

Geautomatiseerde na-ronde: wanneer op alle door u opgegeven scholen geen plaats is, komt uw kind in aanmerking voor een plaats op de voorrangsscholen die u niet heeft opgegeven; deze voorrangsscholen zijn in een 2de lijstje aan het bewijs van aanmelding toegevoegd.