Is een Bewijs van de Aanmelding belangrijk?

Ja. Na ontvangst van uw aanmeldformulier verwerkt de school de aanmelding van uw kind in de applicatie. Binnen 10 werkdagen ontvangt u hiervan per mail een bevestiging in de vorm van een Bewijs van Aanmelding. Controleer dit bewijs. Als hier een fout in staat of u wilt de volgorde van de voorkeurscholen of het lijstje van de toegevoegde scholen wijzigen, neem dan zo snel mogelijk maar uiterlijk op de sluitingsdatum, contact op met de school.