Op welke basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk geldt dit toelatingsbeleid niet?

Drie scholen nemen niet deel aan dit toelatingsbeleid: De Akker, Florencius en Amstelland International School.

Ouders die aan één van deze scholen de voorkeur geven, zullen rechtstreeks met deze school contact op moeten nemen.

Ook geldt dit toelatingsbeleid geldt niet voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.