Wanneer heeft de school binnen het nieuwe beleid zorgplicht?

Het moment dat ouders hebben aangegeven van de aangeboden plaats gebruik te willen maken, heeft deze school de zorgplicht volgens de Wet Passend Onderwijs. Dit is het formele moment van aanmelden.

In uitzonderlijke situaties kan de school, na onderzoek te hebben gedaan, besluiten een kind niet toe te laten wanneer het speciale zorg nodig heeft die de school niet kan bieden. Het is de verantwoordelijkheid van deze school om in overleg met de ouders een andere school te regelen die de noodzakelijke zorg wel kan bieden.