Wanneer is een adresbewijs nodig?

Wanneer u geen gebruik maakt van het toegestuurde aanmeldformulier (waarop de gegevens van uw kind staan voorgedrukt) óf als het voorgedrukte woonadres veranderd is, zal een adresbewijs bij het aanmeldformulier aangeleverd moeten worden. Zonder een geldig adresbewijs heeft uw kind niet alleen geen voorrangsscholen, maar komt het bij de plaatsing pas aan de beurt nadat alle kinderen die in Amstelveen en Ouderkerk wonen, zijn geplaatst.

Onder een geldig adresbewijs wordt verstaan:

  • Huur- of koopcontract (van belang om aan te tonen dat men is/gaat verhuizen);
  • Inschrijving PSZ / KDV;
  • Brief consultatiebureau of GGD;
  • Uittreksel BRP (voorheen GBA);
  • Kinderbijslagpapieren;
  • Kinderopvangtoeslagpapieren.