Wat zijn niet-gekozen voorrangsscholen?

Elk kind krijgt voorrang op de 4 dichtstbijzijnde scholen. De voorrangsscholen die ouders niet hebben opgeven op het aanmeldformulier, worden in een 2e lijstje automatisch (in volgorde van afstand tot het woonadres) aan de aanmelding op het Bewijs van Aanmelding toegevoegd. Ouders kunnen de volgorde van deze scholen tot de sluitingsdatum wijzigen, door contact op te nemen met de school waar zij hun kind hebben aangemeld.
Pas wanneer een kind niet geplaatst kan worden op één van de opgegeven voorkeursscholen, zal dit 2e lijstje worden gebruikt en wordt een kind geplaatst op één van de niet opgegeven voorrangsscholen (onder de voorwaarde dat hier nog plaatsen zijn).