Welk adres geldt bij co-ouderschap?

Bij co-ouderschap heeft het kind bij wet één hoofdverblijf bij één van de ouders; dit is het adres dat in de Basis Registratie Personen (BRP) vermeld staat. Om rechtsgelijkheid te waarborgen, is het hoofdadres van het kind leidend bij het aanbod van de voorrangsscholen.