Wie is verantwoordelijk voor het toewijzen van de plaatsen?

Onder verantwoordelijkheid van de vijf schoolbesturen en in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel, wordt drie keer per jaar de plaatsing van een bepaalde geboortegroep uitgevoerd. Aanvullend kunnen aanwezig zijn leden van de oudergeleding van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraden en directeuren van scholen.