Inschrijven

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool?

Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 worden uitgenodigd hun kind aan te melden.

Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind is geplaatst (dit hoeft, in geval van loting, niet de school te zijn waar u het aanmeldformulier heeft ingeleverd). In de brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan deze school kenbaar moet maken dat u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken.

In uitzonderlijke situaties kan de school, na onderzoek te hebben gedaan, besluiten een kind niet toe te laten wanneer het speciale zorg nodig heeft die de school niet kan bieden. Dan regelt de school in overleg met de ouders een andere school die de noodzakelijke zorg wel kan bieden


Veelgestelde vragen

4. Vragen over inschrijven

Wat moet ik doen na ontvangst van de brief met de uitslag van de plaatsing?

Ongeveer 2 weken na de sluitingsdatum van het inleveren van het aanmeldformulier ontvangt u een brief van de school waar uw kind tijdens de centrale plaatsing is geplaatst.

In deze plaatsingsbrief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u bevestigd moeten hebben of u gebruik gaat maken van de voor uw kind gereserveerde plaats en wordt uitgelegd hoe dat te doen bij deze school (bijv. telefoonnummer, contactpersoon, tijden). Het is belangrijk dat u dit doet, omdat u pas na uw bevestiging en inschrijving, bent verzekerd van een plaats op deze school.

Wanneer ben ik verzekerd van een plaats?

Na de plaatsing ontvangt u een plaatsingsbrief van de school waar uw kind geplaatst is. Wanneer u aan deze school bevestigd heeft de gereserveerde plaats te accepteren, bent u verzekerd van de plaats. Deze bevestiging is de voorinschrijving waarin u op school alle gebruikelijke formulieren invult. De formele inschrijving volgt zodra uw kind naar de basisschool gaat.

Ik wil de op deze school aangeboden plaats niet. Wat kan ik doen?

Ouders mogen de aangeboden plaats weigeren. In dat geval bent u aangewezen op de scholen die nog plaatsen hebben. Na afloop van elke plaatsing wordt een lijst van scholen gepubliceerd die nog plaatsen voor deze geboorteperiode beschikbaar hebben. Deze lijst van scholen met plaats is bij elke school verkrijgbaar, opvraagbaar bij de helpdesk en staat onder documenten op deze website.

Wanneer heeft de school binnen het nieuwe beleid zorgplicht?

Het moment dat ouders hebben aangegeven van de aangeboden plaats gebruik te willen maken, heeft deze school de zorgplicht volgens de Wet Passend Onderwijs. Dit is het formele moment van aanmelden.

In uitzonderlijke situaties kan de school, na onderzoek te hebben gedaan, besluiten een kind niet toe te laten wanneer het speciale zorg nodig heeft die de school niet kan bieden. Het is de verantwoordelijkheid van deze school om in overleg met de ouders een andere school te regelen die de noodzakelijke zorg wel kan bieden.