Plaatsen

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool?

Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 worden uitgenodigd hun kind aan te melden.

Plaatsen

Na de sluitingsdatum volgt de geautomatiseerde plaatsing van de aangemelde kinderen uit dezelfde geboorteperiode.

Uw kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plaats aangeboden. Als op de school van uw eerste voorkeur voldoende plaats is, krijgt uw kind daar een plaats. Een kind dat niet op de school van eerste voorkeur kan worden geplaatst, wordt op basis van beschikbaarheid op de tweede, of als daar geen plaats is, op de derde of volgende opgegeven voorkeur geplaatst.

Wanneer op de door u opgegeven scholen van voorkeur geen plaats is, komt uw kind in aanmerking voor een plaats op de voorrangsscholen die u niet heeft opgegeven; deze voorrangsscholen zijn aan het bewijs van aanmelding toegevoegd.

Volgorde toewijzen van de plaatsen

Voor de school van uw eerste voorkeur gaat dit als volgt:
 1. Uw kind heeft een oudere broer of zus op de school op het moment dat uw kind vier jaar wordt; uw jongere kind heeft een plaatsgarantie;
 2. Uw kind gaat minimaal één jaar gedurende tenminste twee dagdelen per week naar de kinderopvang van een Integraal Kindcentrum (IKC) of Montessori Kindcentrum (MKC) én heeft de school als voorrangsschool;
 3. Uw kind heeft de school als voorrangsschool;
 4. Uw kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont in Amstelveen of Ouderkerk.
Daarna worden de kinderen die niet school van eerste voorkeur gekregen hebben, als volgt geplaatst:
 1. Uw kind heeft een voorrangsschool als tweede t/m zesde voorkeur;
 2. Uw kind heeft een niet-voorrangsschool als tweede t/m zesde voorkeur en woont in Amstelveen of Ouderkerk;
 3. Uw kind woont buiten Amstelveen of Ouderkerk.

De regels 1 t/m 4 gelden alleen op de school van eerste voorkeur.
Voorrangsregel 2 geldt bij MKC Mio Mondo, Kindercampus King en De Horizon; onder één jaar wordt verstaan de tijd vóór het vierde jaar.
Na voorrangsregel 4 komen bij de montessorischolen MKC Mio Mondo en De Linde de aanmeldingen uit Aalsmeer (inclusief Kudelstaart), Uithoorn (inclusief De Kwakel), Oude Meer en Aalsmeerderbrug in aanmerking voor een plaats.


Veelgestelde vragen

3. Vragen over plaatsingen

Wie is verantwoordelijk voor het toewijzen van de plaatsen?

Onder verantwoordelijkheid van de vijf schoolbesturen en in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel, wordt drie keer per jaar de plaatsing van een bepaalde geboortegroep uitgevoerd. Aanvullend kunnen aanwezig zijn leden van de oudergeleding van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraden en directeuren van scholen.

Hoe gaat het plaatsen van kinderen onder het toelatingsbeleid?

Voor het toedelen van de beschikbare plaatsen op alle scholen komen de kinderen in aanmerking die op tijd zijn aangemeld; deze kinderen staan geregistreerd in een applicatie. De plaatsing verloopt per geboortegroep (van vier maanden) op alle 23 basisscholen van de vijf schoolbesturen gelijktijdig en geautomatiseerd volgens de vastgestelde criteria en werkwijze. Ouders weten minimaal vijf maanden voor de 4de verjaardag van hun kind op welke school zij een plaats hebben.

Bij het toewijzen van de plaatsen is leidend:

 1. Kinderen in gelijke omstandigheden hebben een gelijke kans op een plaats;
 2. Een kind dat voldoet aan één of meer voorrangsregels, gaat vóór op een kind zonder voorrang;
 3. De volgorde van de door de ouders opgegeven scholen van voorkeur wordt strikt gevolgd;
 4. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur of, indien van toepassing, de hoogst mogelijke voorrangsschool van de toegevoegde lijst.

Uw kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plaats aangeboden.
Als op de school van uw eerste voorkeur voldoende plaats is, krijgt uw kind daar een plaats.
Kinderen die een oudere broer of zus op school hebben worden altijd geplaatst (mist zij zijn aangemeld).

Een kind dat niet op de school van uw eerste voorkeur kan worden geplaatst, wordt op basis van beschikbaarheid op de tweede, of als daar geen plaats is, op de derde of volgende opgegeven voorkeur geplaatst.

Geautomatiseerde na-ronde: wanneer op alle door u opgegeven scholen geen plaats is, komt uw kind in aanmerking voor een plaats op de voorrangsscholen die u niet heeft opgegeven; deze voorrangsscholen zijn in een 2de lijstje aan het bewijs van aanmelding toegevoegd. 

Wat is de plaatsingsvolgorde/wat zijn de voorrangsregels?

In onderstaande volgorde worden de beschikbare plaatsen toebedeeld aan alle aangemelde kinderen.

Voor de school van uw eerste voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Uw kind heeft een oudere broer of zus op de school op het moment dat uw kind vier jaar wordt; uw jongere kind heeft een plaatsgarantie.
 2. Uw kind gaat minimaal één jaar gedurende tenminste twee dagdelen per week naar de kinderopvang van een Integraal Kindcentrum (IKC) of Montessori Kindcentrum (MKC) én heeft de school als voorrangsschool. 
 3. Uw kind heeft de school als voorrangsschool. 
 4. Uw kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont in Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.

Daarna worden de kinderen, die niet op de eerste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

 1. Uw kind heeft een voorrangsschool als tweede t/m zesde voorkeur.
 2. Uw kind heeft een niet-voorrangsschool als tweede t/m zesde voorkeur en woont in Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.
 3. Uw kind woont buiten Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.

De regels 1 t/m 4 gelden alleen op de school van eerste voorkeur.
Voorrangsregel 2 geldt bij MKC Mio Mondo, Kindercampus King en De Horizon; onder één jaar wordt verstaan de tijd vóór het vierde jaar. 
Na voorrangsregel 4 komen bij de Montessorischolen MKC Mio Mondo en De Linde de aanmeldingen uit Aalsmeer (inclusief Kudelstaart), Uithoorn (inclusief De Kwakel), Oude Meer en Aalsmeerderbrug in aanmerking voor een plaats. 

Hoe en wanneer wordt bekend gemaakt waar mijn kind is geplaatst?

Ongeveer 2 weken na de sluitingsdatum van het inleveren van het aanmeldformulier vindt de centrale plaatsing plaats van alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode geboren zijn.
Na afloop van deze gemeenschappelijke plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind een plaats is toegewezen.

In deze plaatsingsbrief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan deze school moet bevestigen dat u van de voor hun kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken.

Maak ik nog kans om na de plaatsing een hogere voorkeurschool te krijgen?

Ja. Een school die moest loten bij de plaatsing, is verplicht een lege plek (als deze na de plaatsing ontstaat) eerst aan te bieden aan de kinderen die bij de plaatsing op deze school werden uitgeloot. Deze uitgelote kinderen zijn t.t. de plaatsing op een wachtlijst gezet (in volgorde van de plaatsingsmethodiek). Indien er een plek vrij komt zal de school ouders uitnodigen. Het heeft na de plaatsing dus geen zin om bij de school langs te gaan om te informeren of er een lege plaats is ontstaan.
Pas nadat er geen kinderen meer staan op de wachtlijst is de school vrij een vrijgekomen plek aan een willekeurig kind aan te bieden.
Zodra een kind 4 jaar wordt wordt het automatisch verwijderd van de wachtlijst (het is immers begonnen op een basisschool).