Toelatingsbeleid

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool?

Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 worden uitgenodigd hun kind aan te melden.

School kiezen voor uw kind

U kunt kiezen uit 23 basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk. Voordat u uw kind aanmeldt, is het belangrijk om met meerdere scholen kennis te maken. Zo krijgt u een goed beeld van de scholen die u passend vindt voor uw kind. Vraag bij de school naar de mogelijkheden om kennis te maken.

Niet deelnemende scholen

Scholen die niet deelnemen aan dit toelatingsbeleid zijn: De Akker, Florencius en Amstelland International School. Heeft u interesse in een van deze scholen, neem dan met de school contact op.

Voorrang

Elk kind in Amstelveen en Ouderkerk heeft voorrang op de vier dichtstbijzijnde scholen. De loopafstand tussen uw woonadres en de basisschool bepaalt welke scholen dat zijn.

Elk kind in Amstelveen of Ouderkerk heeft daarnaast voorrang op Vrije School Parcival, School of Understanding en IBS Elif Amstelveen. Het woonadres speelt bij deze scholen geen rol.

Elk kind dat woont in Ouderkerk (gemeente Ouder-Amstel) heeft voorrang op de Jan Hekmanschool, Het Kofschip en de Amstelschool en daarnaast in Amstelveen op de Brede school De Omnibus.
Elk kind in Amstelveen of Ouderkerk heeft onder voorwaarde een plaatsgarantie op een van de drie basisscholen in Ouderkerk. De plaatsgarantie wordt afgegeven op voorwaarde dat de scholen allen een school met adresvoorrang zijn én als eerste drie voorkeuren zijn opgegeven.

Elk kind dat in Nes aan de Amstel woont, heeft een plaatsgarantie op De Zwaluw, als dit de dichtstbijzijnde school is en deze school als eerste voorkeur wordt opgegeven.

Door op www.amstelveen.nl/basisonderwijs het woonadres en de geboortedatum van uw kind in te voeren, worden alle basisscholen in volgorde van loopafstand getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft.


Veelgestelde vragen

1. Vragen over een school kiezen

Voor welke kinderen is het toelatingsbeleid?

Het toelatingsbeleid, de gezamenlijke manier van aanmelden en plaatsen van toekomstige vierjarigen geldt voor alle kinderen die in Amstelveen en Ouderkerk voor het eerst naar de basisschool gaan.
Dit nieuwe toelatingsbeleid geldt voor alle kinderen die vanaf 1 september 2020 geboren zijn.

Waarom is er een toelatingsbeleid?

Met dit nieuwe beleid komt een einde maken aan ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.
Alle deelnemende basisscholen hanteren dezelfde wijze voor aanmelden en plaatsen van toekomstige vierjarigen. Daarmee is gegarandeerd dat elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans heeft op een school van voorkeur. Doordat kinderen op de vier dichtstbijzijnde scholen voorrang hebben, kunnen zij (indien gewenst) in hun woonomgeving naar een basisschool. Het aanmelden en plaatsen is transparant en eerlijk.

Wat betekent deze regeling voor kinderen die vóór 1 september 2020 zijn geboren?

Voor kinderen die geboren zijn vóór 1 september 2020 geldt deze regeling niet. Aanmelden en plaatsen gaat voor hen op de werkwijze zoals dat in het verleden ging.

Welke schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het toelatingsbeleid?

Het toelatingsbeleid Amstelveen en Ouderkerk is het resultaat van samenwerking van de schoolbesturen Amstelwijs, Onderwijsgroep Amstelland, School of Understanding Nederland, Geert Groote en Elif N-H. De gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel ondersteunen de besturen in de uitvoering.

Welke basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk doen mee aan het toelatingsbeleid?

Alle 23 basisscholen van de vijf schoolbesturen nemen deel aan het toelatingsbeleid (zie de lijst van scholen onder: Documenten).

Op welke basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk geldt dit toelatingsbeleid niet?

Drie scholen nemen niet deel aan dit toelatingsbeleid: De Akker, Florencius en Amstelland International School.

Ouders die aan één van deze scholen de voorkeur geven, zullen rechtstreeks met deze school contact op moeten nemen.

Ook geldt dit toelatingsbeleid geldt niet voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Op welke scholen heeft mijn kind voorrang?

Elk kind dat in Amstelveen en Ouderkerk woont, heeft voorrang op de 4 dichtstbijzijnde scholen. Deze worden bepaald o.b.v. de loopafstand tussen woonadres en scholen.
U mag elke school in de stad kiezen, wat zowel een school kan zijn waar uw kind voorrang heeft maar ook een school die verder weg is gelegen, waar uw kind geen voorrang heeft. 

Er zijn 3 scholen met stedelijke voorrang, wat betekent dat?

Het woonadres speelt geen rol bij de drie scholen die een stedelijke functie hebben. Dit geldt voor: Vrije School Parcival, School of Understanding en IBS Elif.
Alle kinderen die in Amstelveen of Ouderkerk wonen, hebben (naast de 4 voorrangsscholen in hun woonomgeving) voorrang op deze drie scholen.
IBS Elif geeft daarnaast ook voorrang aan kinderen uit Aalsmeer (incl. Kudelstaart) en Uithoorn (incl. De Kwakel).

Welk adres geldt bij co-ouderschap?

Bij co-ouderschap heeft het kind bij wet één hoofdverblijf bij één van de ouders; dit is het adres dat in de Basis Registratie Personen (BRP) vermeld staat. Om rechtsgelijkheid te waarborgen, is het hoofdadres van het kind leidend bij het aanbod van de voorrangsscholen.

Kan ik uit alle scholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel kiezen?

Ja. Ouders mogen elke school in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel opgeven.
Kijk op www.amstelveen.nl/basisscholen voor de lijst van scholen. Door linksboven de kaart het woonadres van uw kind in te voeren, ziet u in volgorde van afstand alle basisscholen en de voorrangsscholen bij dit adres die gelden voor kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021.

Moet ik een voorrangsschool kiezen?

Nee. U mag elke school in Amstelveen en Ouderkerk kiezen. Dit kunnen zowel voorrangsscholen, als niet-voorrangsscholen zijn. Het is belangrijk om in volgorde van uw voorkeur minimaal 4 scholen op te geven.

Wat is het verschil tussen een voorrangsschool en een voorkeurschool?

Om de kans op een school in de directe woonomgeving te vergroten, heeft elk kind gerekend vanaf zijn of haar woonadres voorrang op de 4 dichtstbijzijnde scholen; dit zijn de voorrangsscholen.
De scholen die ouders bij de aanmelding opgeven, zijn hun voorkeursscholen.

Wanneer geldt de extra voorrang op een Integraal Kindcentrum (IKC) of Montessori Kindcentrum (MKC)?

Kinderen die minimaal één jaar gedurende tenminste twee dagdelen per week naar de kinderopvang van een Integraal Kindcentrum (IKC) of Montessori Kindcentrum (MKC) gaan én de school als voorrangsschool hebben, krijgen extra voorrang bovenop de adresvoorrang; één jaar verwijst naar de periode teruggerekend vanaf het vierde jaar.
Dit geldt voor de kinderopvang van MKC Mio Mondo, Kindercampus Kind en De Horizon.

Plaatsgarantie in Ouderkerk. Hoe wordt gewaarborgd dat mijn kind in Ouderkerk naar een basisschool kan?

Voor de 3 scholen in Ouderkerk aan de Amstel geldt een bijzondere regeling.
Het gaat om de volgende scholen in Ouderkerk:

 • Jan Hekmanschool;
 • Amstelschool;
 • Het Kofschip.

Kinderen die in Ouderkerk wonen, krijgen net als kinderen in Amstelveen op de vier dichtstbijzijnde basisscholen voorrang; hiervan liggen 3 scholen in Ouderkerk en 1 school in Amstelveen (de dichtstbijzijnde basisschool in Amstelveen). Om te waarborgen dat de kinderen in hun dorp naar school kunnen, hebben zij een plaatsgarantie op één van de drie basisscholen in Ouderkerk onder de volgende voorwaarden:

 • het kind woont in Ouderkerk (aangetoond met het voorgedrukte aanmeldformulier of ander adresbewijs);
 • het kind is tijdig (uiterlijk op de sluitingsdatum) aangemeld;
 • bij de aanmelding zijn de drie scholen in Ouderkerk als de eerste 3 voorkeuren opgegeven.

Voor kinderen die na de gemeenschappelijke plaatsing worden aangemeld, geldt deze plaatsgarantie niet. Zij zijn aangewezen op de school/scholen die nog plaatsen beschikbaar hebben.

Woont u in Amstelveen en zijn de drie scholen in Ouderkerk uw voorrangsscholen?

Woonadressen in Amstelveen waarvoor de drie scholen in Ouderkerk de drie dichtstbijzijnde scholen op loopafstand zijn, hebben een plaatsgarantie op één van deze scholen, mits u deze scholen als de eerste drie voorkeuren op uw voorkeurslijst zet.

Het gaat om de volgende scholen in Ouderkerk:

 • Jan Hekmanschool;
 • Amstelschool;
 • Het Kofschip.
Hoe wordt gewaarborgd dat mijn kind in Nes aan de Amstel naar een basisschool kan?

Kinderen waarvoor De Zwaluw de dichtstbijzijnde voorrangsschool is, hebben op deze school een plaatsgarantie, mits:

 1. De Zwaluw als de school van eerste voorkeur wordt gekozen;
 2. De aanmelding op tijd (uiterlijk op de sluitingsdatum) is ingeleverd;
 3. De aanmelding is voorzien van een geldig adresbewijs (o.a. het voorgedrukte aanmeldformulier).