Veelgestelde vragen

1. Vragen over een school kiezen

Voor welke kinderen is het toelatingsbeleid?

Het toelatingsbeleid, de gezamenlijke manier van aanmelden en plaatsen van toekomstige vierjarigen geldt voor alle kinderen die in Amstelveen en Ouderkerk voor het eerst naar de basisschool gaan.
Dit nieuwe toelatingsbeleid geldt voor alle kinderen die vanaf 1 september 2020 geboren zijn.

Waarom is er een toelatingsbeleid?

Met dit nieuwe beleid komt een einde maken aan ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.
Alle deelnemende basisscholen hanteren dezelfde wijze voor aanmelden en plaatsen van toekomstige vierjarigen. Daarmee is gegarandeerd dat elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans heeft op een school van voorkeur. Doordat kinderen op de vier dichtstbijzijnde scholen voorrang hebben, kunnen zij (indien gewenst) in hun woonomgeving naar een basisschool. Het aanmelden en plaatsen is transparant en eerlijk.

Wat betekent deze regeling voor kinderen die vóór 1 september 2020 zijn geboren?

Voor kinderen die geboren zijn vóór 1 september 2020 geldt deze regeling niet. Aanmelden en plaatsen gaat voor hen op de werkwijze zoals dat in het verleden ging.

Welke schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het toelatingsbeleid?

Het toelatingsbeleid Amstelveen en Ouderkerk is het resultaat van samenwerking van de schoolbesturen Amstelwijs, Onderwijsgroep Amstelland, School of Understanding Nederland, Geert Groote en Elif N-H. De gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel ondersteunen de besturen in de uitvoering.

Welke basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk doen mee aan het toelatingsbeleid?

Alle 23 basisscholen van de vijf schoolbesturen nemen deel aan het toelatingsbeleid (zie de lijst van scholen onder: Documenten).

Op welke basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk geldt dit toelatingsbeleid niet?

Drie scholen nemen niet deel aan dit toelatingsbeleid: De Akker, Florencius en Amstelland International School.

Ouders die aan één van deze scholen de voorkeur geven, zullen rechtstreeks met deze school contact op moeten nemen.

Ook geldt dit toelatingsbeleid geldt niet voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Op welke scholen heeft mijn kind voorrang?

Elk kind dat in Amstelveen en Ouderkerk woont, heeft voorrang op de 4 dichtstbijzijnde scholen. Deze worden bepaald o.b.v. de loopafstand tussen woonadres en scholen.
U mag elke school in de stad kiezen, wat zowel een school kan zijn waar uw kind voorrang heeft maar ook een school die verder weg is gelegen, waar uw kind geen voorrang heeft. 

Er zijn 3 scholen met stedelijke voorrang, wat betekent dat?

Het woonadres speelt geen rol bij de drie scholen die een stedelijke functie hebben. Dit geldt voor: Vrije School Parcival, School of Understanding en IBS Elif.
Alle kinderen die in Amstelveen of Ouderkerk wonen, hebben (naast de 4 voorrangsscholen in hun woonomgeving) voorrang op deze drie scholen.
IBS Elif geeft daarnaast ook voorrang aan kinderen uit Aalsmeer (incl. Kudelstaart) en Uithoorn (incl. De Kwakel).

Welk adres geldt bij co-ouderschap?

Bij co-ouderschap heeft het kind bij wet één hoofdverblijf bij één van de ouders; dit is het adres dat in de Basis Registratie Personen (BRP) vermeld staat. Om rechtsgelijkheid te waarborgen, is het hoofdadres van het kind leidend bij het aanbod van de voorrangsscholen.

Kan ik uit alle scholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel kiezen?

Ja. Ouders mogen elke school in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel opgeven.
Kijk op www.amstelveen.nl/basisscholen voor de lijst van scholen. Door linksboven de kaart het woonadres van uw kind in te voeren, ziet u in volgorde van afstand alle basisscholen en de voorrangsscholen bij dit adres die gelden voor kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021.

Moet ik een voorrangsschool kiezen?

Nee. U mag elke school in Amstelveen en Ouderkerk kiezen. Dit kunnen zowel voorrangsscholen, als niet-voorrangsscholen zijn. Het is belangrijk om in volgorde van uw voorkeur minimaal 4 scholen op te geven.

Wat is het verschil tussen een voorrangsschool en een voorkeurschool?

Om de kans op een school in de directe woonomgeving te vergroten, heeft elk kind gerekend vanaf zijn of haar woonadres voorrang op de 4 dichtstbijzijnde scholen; dit zijn de voorrangsscholen.
De scholen die ouders bij de aanmelding opgeven, zijn hun voorkeursscholen.

Wanneer geldt de extra voorrang op een Integraal Kindcentrum (IKC) of Montessori Kindcentrum (MKC)?

Kinderen die minimaal één jaar gedurende tenminste twee dagdelen per week naar de kinderopvang van een Integraal Kindcentrum (IKC) of Montessori Kindcentrum (MKC) gaan én de school als voorrangsschool hebben, krijgen extra voorrang bovenop de adresvoorrang; één jaar verwijst naar de periode teruggerekend vanaf het vierde jaar.
Dit geldt voor de kinderopvang van MKC Mio Mondo, Kindercampus Kind en De Horizon.

Plaatsgarantie in Ouderkerk. Hoe wordt gewaarborgd dat mijn kind in Ouderkerk naar een basisschool kan?

Voor de 3 scholen in Ouderkerk aan de Amstel geldt een bijzondere regeling.
Het gaat om de volgende scholen in Ouderkerk:

 • Jan Hekmanschool;
 • Amstelschool;
 • Het Kofschip.

Kinderen die in Ouderkerk wonen, krijgen net als kinderen in Amstelveen op de vier dichtstbijzijnde basisscholen voorrang; hiervan liggen 3 scholen in Ouderkerk en 1 school in Amstelveen (de dichtstbijzijnde basisschool in Amstelveen). Om te waarborgen dat de kinderen in hun dorp naar school kunnen, hebben zij een plaatsgarantie op één van de drie basisscholen in Ouderkerk onder de volgende voorwaarden:

 • het kind woont in Ouderkerk (aangetoond met het voorgedrukte aanmeldformulier of ander adresbewijs);
 • het kind is tijdig (uiterlijk op de sluitingsdatum) aangemeld;
 • bij de aanmelding zijn de drie scholen in Ouderkerk als de eerste 3 voorkeuren opgegeven.

Voor kinderen die na de gemeenschappelijke plaatsing worden aangemeld, geldt deze plaatsgarantie niet. Zij zijn aangewezen op de school/scholen die nog plaatsen beschikbaar hebben.

Woont u in Amstelveen en zijn de drie scholen in Ouderkerk uw voorrangsscholen?

Woonadressen in Amstelveen waarvoor de drie scholen in Ouderkerk de drie dichtstbijzijnde scholen op loopafstand zijn, hebben een plaatsgarantie op één van deze scholen, mits u deze scholen als de eerste drie voorkeuren op uw voorkeurslijst zet.

Het gaat om de volgende scholen in Ouderkerk:

 • Jan Hekmanschool;
 • Amstelschool;
 • Het Kofschip.
Hoe wordt gewaarborgd dat mijn kind in Nes aan de Amstel naar een basisschool kan?

Kinderen waarvoor De Zwaluw de dichtstbijzijnde voorrangsschool is, hebben op deze school een plaatsgarantie, mits:

 1. De Zwaluw als de school van eerste voorkeur wordt gekozen;
 2. De aanmelding op tijd (uiterlijk op de sluitingsdatum) is ingeleverd;
 3. De aanmelding is voorzien van een geldig adresbewijs (o.a. het voorgedrukte aanmeldformulier).

2. Vragen over het aanmelden

Mijn kind spreekt geen Nederlands en is tussen de 4 en 5,5 jaar oud. Hoe kan ik hem/haar aanmelden?

Neem met (een van) de scholen in Amstelveen of Ouderkerk zelf contact op en vraag naar de mogelijkheden voor kennismaking en een plek. U bent aangewezen op de scholen die nog plek hebben. Uw kind hoeft niet (eerst) naar de Taalschool maar kan op de basisschool zelf starten.

Mijn kind spreekt geen Nederlands en is ouder dan 5,5 jaar. Hoe gaat de aanmelding voor deze kinderen?

Aanmelden van deze kinderen kan bij het Centraal Informatie Loket Amstelveen. Neem contact op met: Tel. 06 8228 8072 / E-mail: info@poamstelveen.nl
U kunt uw kind niet rechtstreeks bij een van de scholen in Amstelveen of Ouderkerk aanmelden.

Mijn kind is al 4 jaar of ouder, hoe kan ik hem/haar aanmelden?

Het Toelatingsbeleid is alleen van toepassing voor kinderen die nog geen 4 jaar zijn. Neem met de scholen zelf contact op en vraag naar de mogelijkheden voor een kennismaking en een plek.

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

Rond het 3e jaar van uw kind wordt de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Amstelveen en Ouderkerk’ samen met een aanmeldformulier toegestuurd. Jaarlijks eind september ontvangen ouders van kinderen die in het daaropvolgende schooljaar vier jaar worden (d.w.z. voor 12 geboortemaanden gerekend vanaf 1 september voorgaande jaar t/m 31 augustus opvolgende jaar) deze informatie. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld.

Wanneer uw kind is geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 ontvangt u uiterlijk begin oktober a.s. de brochure met de uitleg over het aanmelden, voorzien van het aanmeldformulier. Aanmelden kan door het aanmeldformulier voor de sluitingsdatum op de school van 1e voorkeur in te leveren.

Wanneer uw kind na 31 augustus 2021 geboren is, kunt uw kind nog niet aanmelden.
Rond de 3de verjaardag van uw kind ontvangt u in september de brochure met een aanmeldformulier.

Hoe meld ik mijn kind aan?

Ouders van kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 kunnen vanaf begin oktober 2023 hun kind aanmelden. U meldt uw kind aan door het aanmeldformulier bij de school van uw eerste voorkeur in te leveren.

Vul het (toegestuurde) aanmeldformulier volledig in. De school die u het meest geschikt vindt, zet u op nummer 1. De school die u daarna kiest, zet u op nummer 2, en zo verder.
Lever het formulier in bij de school van uw eerste voorkeur vóór de sluitingsdatum (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind; zie de data hieronder).

Geboortedatum kindAanmeldperiode en sluitingsdatum
1 september 2020 t/m 31 december 2020 t/m 23 januari 2024
1 januari 2021 t/m 30 april 2021 t/m 30 mei 2024
1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021 t/m 3 oktober 2024


De school van aanmelding stuurt u binnen 10 werkdagen een Bewijs van Aanmelding; controleer deze zorgvuldig en neem bij een fout, meteen contact op met de school.

Ik heb geen aanmeldformulier? Kan ik mijn kind dan aanmelden?

Ja. U kunt een aanmeldformulier opvragen bij elke school en bij de helpdesk of downloaden van deze website (zie onder documenten).

Wanneer is een aanmelding te laat?

Na ontvangst van de informatie en het aanmeldformulier heeft u enkele maanden de tijd om het aanmeldformulier in te leveren. De sluitingsdatum voor uw kind is afhankelijk van de geboortedatum.

Geboortedatum kindAanmeldperiode en sluitingsdatum
1 september 2020 t/m 31 december 2020 t/m 23 januari 2024
1 januari 2021 t/m 30 april 2021 t/m 30 mei 2024
1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021 t/m 3 oktober 2024


Enkele dagen na de sluitingsdatum vindt de stedelijke plaatsing plaats.
Ook na de sluitingsdatum kan u uw kind nog aanmelden. Dan kunt u alleen nog kiezen uit de scholen die na de stedelijke plaatsing nog plaatsen voor deze geboortegroep beschikbaar hebben.
Na de stedelijke plaatsing wordt de lijst van scholen met plaats gepubliceerd op deze website (zie documenten).

Waarom is het verstandig meerdere voorkeuren op te geven?

Het is belangrijk om minimaal 4 scholen op te geven in volgorde van voorkeur. Uitzonderingen hierop zijn de kinderen waarvoor een plaatsgarantie geldt. Dit betreft:

 • een aanmelding van een kind dat een oudere broer of zus op de school heeft;
 • een aanmelding van een kind dat in bezit is van een schriftelijke toezegging van een plaats op de school.

Wanneer een kind op de eerste voorkeursschool wordt uitgeloot, komt het daarna op de eerstvolgende voorkeursschool in aanmerking voor een plaats (of na uitloting daar, bij de daaropvolgende voorkeursschool enz. enz.). Het opgegeven van meerdere scholen heeft geen invloed op de plaatsingskans op een school van hogere voorkeur. Bij de plaatsing wordt elk kind geplaatst op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Ouders die een beperkt aantal voorkeursscholen opgeven, lopen bij overaanmelding op de school/scholen van hun voorkeur het risico een plaats aangeboden te krijgen op een niet opgegeven voorrangsschool.

Er zit al een oudere broer/zus op de school; moet ik mijn kind toch aanmelden?

Ja. Alle toekomstige vierjarige kinderen geboren vanaf 1 september 2020 moeten aangemeld worden. Een kind dat een oudere broer of zus op de school heeft als het vier jaar wordt, heeft op deze school een plaatsgarantie (op voorwaarde dat het is aangemeld).
Door het jongere kind op tijd (voor de sluitingsdatum) aan te melden, weet de school hoeveel plaatsen voor jongere broertjes/zusjes vrijgehouden moeten worden.

Heb ik meer kans als ik mijn kind snel aanmeld?

Nee. Het moment van aanmelden speelt tot aan de sluitingsdatum geen rol bij de plaatsing. Belangrijk is dat de aanmelding uiterlijk op de sluitingsdatum bij de school van 1e voorkeur binnen is (zie de Brochure onder documenten).

De school heeft mij eerder een plaats toegezegd. Kan ik hier aanspraak op maken?

Ja. Ouders die over een schriftelijk bewijs beschikken, waaruit blijkt dat de school voor hun kind vanaf de 4e verjaardag een plaats heeft gereserveerd, kunnen hier onder de volgende voorwaarden aanspraak op maken.

Deze ouders hebben een plaatsgarantie wanneer zij:

 • in bezit zijn van een schriftelijke toezegging van hun 1ste voorkeursschool;
 • hun kind volgens het nieuwe toelatingsbeleid aanmelden door op deze school het aanmeldformulier en een kopie van de schriftelijke toezegging in te leveren;
 • de schriftelijke toezegging tijdig verzilveren.


De uiterste data om een schriftelijke toezegging te verzilveren zijn eerder dan bij de aanmeldingen zonder toezegging (en uiteraard afhankelijk van de geboorteperiode waarin uw kind valt.)

Geboortedatum kindSluitingsdatum voor schriftelijke toezeggingen
1 september 2020 t/m 31 december 2020t/m 7 december 2023
1 januari 2021 t/m 30 april 2021t/m 24 januari 2024
1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021t/m 28 maart 2024

Na de genoemde data vervallen de toezeggingen, dus het recht op de plaatsgarantie.
Aansluitend na elke sluitingsdatum wordt geïnventariseerd hoeveel plekken nog beschikbaar zijn voor de andere kinderen uit deze geboorteperiode (die niet in bezit zijn van een schriftelijke toezegging). Kinderen die als gevolg van deze toezeggingen effectief minder voorrangsscholen hebben (één of meerdere zitten al vol), worden gecompenseerd d.m.v. extra voorrangsscholen. Hoeveel scholen dit zijn, is afhankelijk van het aantal voorrangsscholen die geheel gevuld zijn.

Hoe moet ik een meerling aanmelden?

U ontvangt voor elk kind een aanmeldformulier. Lever per kind een aanmeldformulier bij de school van uw eerste voorkeur in en noteer dat u een meerling aanmeldt onder het veld ‘opmerkingen’. Meerlingen worden in de applicatie tezamen verwerkt, waardoor zij bij de plaatsing altijd op dezelfde school geplaatst worden (voorwaarde is wel dat ouders dezelfde voorkeursscholen opgeven per kind; doen zij dat niet dan vervalt de gekoppelde plaatsing en worden de kinderen niet als meerling benaderd).

Kunnen kinderen op meerdere scholen worden aangemeld?

Nee. Aanmelden kan slechts op één school in Amstelveen of Ouderkerk, de school van eerste voorkeur. Op het aanmeldformulier wordt ouders verzocht in volgorde meerdere scholen van voorkeur op te geven.

Wat zijn niet-gekozen voorrangsscholen?

Elk kind krijgt voorrang op de 4 dichtstbijzijnde scholen. De voorrangsscholen die ouders niet hebben opgeven op het aanmeldformulier, worden in een 2e lijstje automatisch (in volgorde van afstand tot het woonadres) aan de aanmelding op het Bewijs van Aanmelding toegevoegd. Ouders kunnen de volgorde van deze scholen tot de sluitingsdatum wijzigen, door contact op te nemen met de school waar zij hun kind hebben aangemeld.
Pas wanneer een kind niet geplaatst kan worden op één van de opgegeven voorkeursscholen, zal dit 2e lijstje worden gebruikt en wordt een kind geplaatst op één van de niet opgegeven voorrangsscholen (onder de voorwaarde dat hier nog plaatsen zijn).

Kan ik mijn aanmelding nog wijzigen?

Ja. Tot op de sluitingsdatum kunnen ouders de aanmelding wijzigen bij de school waar zij hun kind hebben aangemeld. Hierbij kan het gaan om:

 • De school van eerste voorkeur blijft ongewijzigd; ouders willen bijvoorbeeld de volgorde van de overige scholen veranderen.
  Bij de school van uw eerste voorkeur kunt u uw wijziging (bij voorkeur schriftelijk) doorgegeven. Zodra de school uw wijziging heeft verwerkt, ontvangt u een nieuw Bewijs van Aanmelding.
 • De school van aanmelding (uw eerste voorkeursschool) wilt u wijzigen.
  Aangezien kinderen maar op één school tegelijk aangemeld kunnen zijn, zal u eerst de eerdere aanmelding moeten annuleren. Dit kan door het ingeleverde aanmeldformulier bij de school op te halen of de school schriftelijk verzoeken de aanmelding te verwijderen.
  LET OP: Pas daarna kunt u uw kind opnieuw aanmelden op een andere school .
Wat doet de school na ontvangst van een aanmeldformulier?

Na ontvangst van het aanmeldformulier controleert de school:

 • of alle gegevens zijn ingevuld;
 • of ouders het voorgedrukte adres opgegeven hebben of handmatig een adres ingevuld hebben (wanneer ouders geen gebruik maken van het voorgedrukte adres, hebben zij een adresbewijs getoond [om recht op voorrang te krijgen]);
 • of het klopt dat er een oudere broer of zus op school zit;
 • of het klopt dat ouders aangeven te beschikken over een schriftelijk bewijs van een toegezegde plaats.

De school verwerkt de gegevens van het aanmeldformulier in de applicatie ScholenringAmstelveen-Ouderkerk. Aansluitend stuurt de school de ouders vanuit de applicatie per mail het bewijs van de aanmelding.

Is een Bewijs van de Aanmelding belangrijk?

Ja. Na ontvangst van uw aanmeldformulier verwerkt de school de aanmelding van uw kind in de applicatie. Binnen 10 werkdagen ontvangt u hiervan per mail een bevestiging in de vorm van een Bewijs van Aanmelding. Controleer dit bewijs. Als hier een fout in staat of u wilt de volgorde van de voorkeurscholen of het lijstje van de toegevoegde scholen wijzigen, neem dan zo snel mogelijk maar uiterlijk op de sluitingsdatum, contact op met de school. 

Heeft u na het inleveren van het aanmeldformulier geen Bewijs van Aanmelding ontvangen?

Check altijd uw spam of ongewenste mail; mogelijk is het Bewijs van de Aanmelding hier terecht gekomen. Wanneer u 10 werkdagen na het inleveren van het aanmeldformulier geen Bewijs van Aanmelding heeft ontvangen, neem dan zo snel mogelijk maar uiterlijk op de sluitingsdatum, contact op met de school. 

Waarom is aan mijn Bewijs van Aanmelding een 2de lijstje van scholen toegevoegd?

Bij de verwerking van uw aanmeldformulier is vanuit de applicatie automatisch een tweede lijstje scholen toegevoegd aan dit Bewijs van Aanmelding; deze bestaat uit de voorrangsscholen die de ouders niet hebben opgegeven. De niet opgegeven voorrangsscholen staan in volgorde van afstand vanaf het woonadres. Bij de plaatsing wordt dit tweede lijstje alleen gebruikt als een kind niet op de opgegeven voorkeursscholen geplaatst kan worden.
U kan de volgorde van de toegevoegde scholen tot de sluitingsdatum bij de school van aanmelding, uw school van 1ste voorkeur, wijzigen.

Wanneer is een adresbewijs nodig?

Wanneer u geen gebruik maakt van het toegestuurde aanmeldformulier (waarop de gegevens van uw kind staan voorgedrukt) óf als het voorgedrukte woonadres veranderd is, zal een adresbewijs bij het aanmeldformulier aangeleverd moeten worden. Zonder een geldig adresbewijs heeft uw kind niet alleen geen voorrangsscholen, maar komt het bij de plaatsing pas aan de beurt nadat alle kinderen die in Amstelveen en Ouderkerk wonen, zijn geplaatst.

Onder een geldig adresbewijs wordt verstaan:

 • Huur- of koopcontract (van belang om aan te tonen dat men is/gaat verhuizen);
 • Inschrijving PSZ / KDV;
 • Brief consultatiebureau of GGD;
 • Uittreksel BRP (voorheen GBA);
 • Kinderbijslagpapieren;
 • Kinderopvangtoeslagpapieren.

3. Vragen over het plaatsen

Wie is verantwoordelijk voor het toewijzen van de plaatsen?

Onder verantwoordelijkheid van de vijf schoolbesturen en in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel, wordt drie keer per jaar de plaatsing van een bepaalde geboortegroep uitgevoerd. Aanvullend kunnen aanwezig zijn leden van de oudergeleding van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraden en directeuren van scholen.

Hoe gaat het plaatsen van kinderen onder het toelatingsbeleid?

Voor het toedelen van de beschikbare plaatsen op alle scholen komen de kinderen in aanmerking die op tijd zijn aangemeld; deze kinderen staan geregistreerd in een applicatie. De plaatsing verloopt per geboortegroep (van vier maanden) op alle 23 basisscholen van de vijf schoolbesturen gelijktijdig en geautomatiseerd volgens de vastgestelde criteria en werkwijze. Ouders weten minimaal vijf maanden voor de 4de verjaardag van hun kind op welke school zij een plaats hebben.

Bij het toewijzen van de plaatsen is leidend:

 1. Kinderen in gelijke omstandigheden hebben een gelijke kans op een plaats;
 2. Een kind dat voldoet aan één of meer voorrangsregels, gaat vóór op een kind zonder voorrang;
 3. De volgorde van de door de ouders opgegeven scholen van voorkeur wordt strikt gevolgd;
 4. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur of, indien van toepassing, de hoogst mogelijke voorrangsschool van de toegevoegde lijst.

Uw kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plaats aangeboden.
Als op de school van uw eerste voorkeur voldoende plaats is, krijgt uw kind daar een plaats.
Kinderen die een oudere broer of zus op school hebben worden altijd geplaatst (mist zij zijn aangemeld).

Een kind dat niet op de school van uw eerste voorkeur kan worden geplaatst, wordt op basis van beschikbaarheid op de tweede, of als daar geen plaats is, op de derde of volgende opgegeven voorkeur geplaatst.

Geautomatiseerde na-ronde: wanneer op alle door u opgegeven scholen geen plaats is, komt uw kind in aanmerking voor een plaats op de voorrangsscholen die u niet heeft opgegeven; deze voorrangsscholen zijn in een 2de lijstje aan het bewijs van aanmelding toegevoegd. 

Wat is de plaatsingsvolgorde/wat zijn de voorrangsregels?

In onderstaande volgorde worden de beschikbare plaatsen toebedeeld aan alle aangemelde kinderen.

Voor de school van uw eerste voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Uw kind heeft een oudere broer of zus op de school op het moment dat uw kind vier jaar wordt; uw jongere kind heeft een plaatsgarantie.
 2. Uw kind gaat minimaal één jaar gedurende tenminste twee dagdelen per week naar de kinderopvang van een Integraal Kindcentrum (IKC) of Montessori Kindcentrum (MKC) én heeft de school als voorrangsschool. 
 3. Uw kind heeft de school als voorrangsschool. 
 4. Uw kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont in Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.

Daarna worden de kinderen, die niet op de eerste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

 1. Uw kind heeft een voorrangsschool als tweede t/m zesde voorkeur.
 2. Uw kind heeft een niet-voorrangsschool als tweede t/m zesde voorkeur en woont in Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.
 3. Uw kind woont buiten Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.

De regels 1 t/m 4 gelden alleen op de school van eerste voorkeur.
Voorrangsregel 2 geldt bij MKC Mio Mondo, Kindercampus King en De Horizon; onder één jaar wordt verstaan de tijd vóór het vierde jaar. 
Na voorrangsregel 4 komen bij de Montessorischolen MKC Mio Mondo en De Linde de aanmeldingen uit Aalsmeer (inclusief Kudelstaart), Uithoorn (inclusief De Kwakel), Oude Meer en Aalsmeerderbrug in aanmerking voor een plaats. 

Hoe en wanneer wordt bekend gemaakt waar mijn kind is geplaatst?

Ongeveer 2 weken na de sluitingsdatum van het inleveren van het aanmeldformulier vindt de centrale plaatsing plaats van alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode geboren zijn.
Na afloop van deze gemeenschappelijke plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind een plaats is toegewezen.

In deze plaatsingsbrief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan deze school moet bevestigen dat u van de voor hun kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken.

Maak ik nog kans om na de plaatsing een hogere voorkeurschool te krijgen?

Ja. Een school die moest loten bij de plaatsing, is verplicht een lege plek (als deze na de plaatsing ontstaat) eerst aan te bieden aan de kinderen die bij de plaatsing op deze school werden uitgeloot. Deze uitgelote kinderen zijn t.t. de plaatsing op een wachtlijst gezet (in volgorde van de plaatsingsmethodiek). Indien er een plek vrij komt zal de school ouders uitnodigen. Het heeft na de plaatsing dus geen zin om bij de school langs te gaan om te informeren of er een lege plaats is ontstaan.
Pas nadat er geen kinderen meer staan op de wachtlijst is de school vrij een vrijgekomen plek aan een willekeurig kind aan te bieden.
Zodra een kind 4 jaar wordt wordt het automatisch verwijderd van de wachtlijst (het is immers begonnen op een basisschool).

4. Hoe gaat het inschrijven?

Wat moet ik doen na ontvangst van de brief met de uitslag van de plaatsing?

Ongeveer 2 weken na de sluitingsdatum van het inleveren van het aanmeldformulier ontvangt u een brief van de school waar uw kind tijdens de centrale plaatsing is geplaatst.

In deze plaatsingsbrief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u bevestigd moeten hebben of u gebruik gaat maken van de voor uw kind gereserveerde plaats en wordt uitgelegd hoe dat te doen bij deze school (bijv. telefoonnummer, contactpersoon, tijden). Het is belangrijk dat u dit doet, omdat u pas na uw bevestiging en inschrijving, bent verzekerd van een plaats op deze school.

Wanneer ben ik verzekerd van een plaats?

Na de plaatsing ontvangt u een plaatsingsbrief van de school waar uw kind geplaatst is. Wanneer u aan deze school bevestigd heeft de gereserveerde plaats te accepteren, bent u verzekerd van de plaats. Deze bevestiging is de voorinschrijving waarin u op school alle gebruikelijke formulieren invult. De formele inschrijving volgt zodra uw kind naar de basisschool gaat.

Ik wil de op deze school aangeboden plaats niet. Wat kan ik doen?

Ouders mogen de aangeboden plaats weigeren. In dat geval bent u aangewezen op de scholen die nog plaatsen hebben. Na afloop van elke plaatsing wordt een lijst van scholen gepubliceerd die nog plaatsen voor deze geboorteperiode beschikbaar hebben. Deze lijst van scholen met plaats is bij elke school verkrijgbaar, opvraagbaar bij de helpdesk en staat onder documenten op deze website.

Wanneer heeft de school binnen het nieuwe beleid zorgplicht?

Het moment dat ouders hebben aangegeven van de aangeboden plaats gebruik te willen maken, heeft deze school de zorgplicht volgens de Wet Passend Onderwijs. Dit is het formele moment van aanmelden.

In uitzonderlijke situaties kan de school, na onderzoek te hebben gedaan, besluiten een kind niet toe te laten wanneer het speciale zorg nodig heeft die de school niet kan bieden. Het is de verantwoordelijkheid van deze school om in overleg met de ouders een andere school te regelen die de noodzakelijke zorg wel kan bieden.

5. Naar school

Wanneer mag mijn kind naar de basisschool?

Als uw kind 4 jaar is, mag het starten op de basisschool waar hij/zij geplaatst is en waar u aansluitend de voorinschrijving heeft gedaan.
In overleg met de school worden wen-dagen ingepland en wordt de datum van de eerste schooldag bepaald.
Zodra uw kind naar de basisschool gaat, regelt de school de formele inschrijving.